به گزارش خبرنگار کاسپین،  احمد آقایی  در سالن اجتماعات فرمانداری ماسال گفته: با کنار گذاشتن حسادت ها شهرستان خود را از بن بست بیرون بکشیم. وای برکسانی که منافع عمومی را فدای منفعت شخصی کنند.

وی به اجرای پروژه جمع آوری زباله از سوی شرکتی که منطقه ییلاقی در دست دارد را ضروری دانست و گفت این پروژه بدون دریافت وجهی از سوی شرکت صورت خواهد پذیرفت.