امروز: ۱۴۰۳/۰۴/۰۵

مدیران صمت گیلان در کانون «ارزیابی»

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای برای روسای ادارات ستادی و شهرستانی اداره کل صمت گیلان توسط گروه دانش بنیان کاشف با همکاری کانون ارزیابی صلاحیت و شایستگی مدیران صنعت یاران کارآفرین برگزار گردید.

به گزارش کاسپیناین برنامه در روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین سالجاری در رشت اجرا شد.

بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای، دستگاه های اجرایی موظفند شایستگی های عمومی مدیران پایه را بر اساس شرایط مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بعدی مدیریتی از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند.
همچنین افرادی که در این ارزیابی امتیاز قابل قبول بدست آورند، گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای صادر گردیده و افرادی که موفق به کسب حد نصاب امتیازات لازم نگردند موظفند در برنامه های آموزشی مشخص شده آتی معرفی گردند.


کد خبر: 27046

دیدگاهتان را بنویسید