امروز: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

رشت در بن بست «فضای سبز»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، با بیان اینکه کلانشهر رشت از فقر و کمبود فضاهای سبز و ورزشی به شدت رنج می برد، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری زمین هایی که جزو کاربری مهم و مورد نیاز عمومی(فضای سبز، ورزشی، درمانی و...) هستند، مخالفت کند.

به گزارش کاسپین کمیسیون ماده ۵ یکی از مهمترین نهادها در تصمیم گیری امور شهری است؛ چراکه ساخت و سازهای بی رویه و تخریب باغات، فضای سبز و اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به برج های مسکونی و تجاری، مسئله ای است که زیان های آن تمامی شهروندان و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد.

این در حالی است که سرانه فضای سبز شهر رشت حدود ۲.۵ مترمربع است، در صورتی که سرانه کشوری رقمی معادل هفت تا ۱۲ و در دنیا معادل ۲۵ مترمربع است.

صالح محمدی استراتژی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در کمیسیون ماده ۵ را مخالفت با تغییر کاربری زمین های فضای سبز، ورزشی و درمانی در کلانشهر رشت و محلات سایر شهرستان ها دانست و اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از فضای سبز شهری و کمبود این فضاها، این سیاست دنبال می شود.

کمیسیون ماده ۵، مانع تغییر کاربری فضای سبز رشت شود

وی کاربری زمین های ورزشی، فضای سبز و پارک های محله ای را مورد تقاضای شدید اهالی این مناطق دانست و تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان انتظار دارد که نهادهای مرتبط با رسیدگی به موضوع این زمین ها، با توجه به کمبود سرانه زمین ورزشی در سطح شهرها عمل کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کلانشهر رشت از فقر و کمبود فضاهای سبز و ورزشی به شدت رنج می برد، خاطرنشان کرد: از اداره کل راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون ماده ۵ درخواست داریم با تغییر کاربری زمین هایی که جزو کاربری مهم و مورد نیاز عمومی(فضای سبز، ورزشی، درمانی و…) هستند، مخالفت کنند.


کد خبر: 26081

دیدگاهتان را بنویسید