امروز: ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

بهره برداری از پروژه ملی تولید برق در دخانیات گیلان

مدیرکل مجتمع دخانیات گیلان از افتتاح زودهنگام پروژه بزرگ و ملی بهره‌برداری از ژنراتورهای برق خود تأمین منبع در مجتمع دخانیات گیلان خبر داد و گفت: این پروژه به جهت رسیدن به خودکفایی در تامین برق خطوط تولید طی یک ماه آینده افتتاح و بهره‌برداری می‌رسد

به گزارش کاسپین شهیار وهابی مدیرکل مجتمع دخانیات گیلان7 با تبریک هفته کار و کارگر، اظهار کرد: کارگران نقطه عطفی در فعالیت‌های پرشور و توان حداکثری تولیدات در حوزه تولیدات داخلی، مشارکتی، فعالیت‌های اقتصادی، صادراتی و افزایش سطح زیر کشت توتون دارند.
وی تحقق جهش تولید را مستلزم مشارکت تلاش مضاعف تمام کارگران دانست و افزود: جهش تولید با تلاش مضاعف و مشارکت مردمی محقق می‌شود.
مدیرکل مجتمع دخانیات گیلان از افتتاح زودهنگام پروژه بزرگ و ملی بهره‌برداری از ژنراتورهای برق خود تأمین منبع در مجتمع دخانیات گیلان خبر داد و گفت: این پروژه به جهت رسیدن به خودکفایی در تامین برق خطوط تولید طی یک ماه آینده افتتاح و بهره‌برداری می‌رسد


کد خبر: 27330

دیدگاهتان را بنویسید