به گزارش  کاسپین، در حالی که هنوز عمر تصدی رحیم شوقی بر کرسی شهرداری رشت به دو ماه هم نرسیده، نادر حسینی عضو نام آشنای شورای شهر رشت، اقدام به طرح سوال از شهردار رشت نموده است! سوالاتی که بعضا ریشه در مشکلات چندین ساله دارد!

این اقدام نادر، یادآور نقش آفرینی این عضو شورا در فرآیند استیضاح شهردار پیشین رشت و گره خوردن استیضاح علوی به راهروهای دیوان عدالت اداری و بلاتکلیفی چندین ماهه شهر و شهروندان است. البته هنوز هم قاطعانه نمی توان گفت که آیا نادرحسینی سرانجام به برکناری علوی رای داد یا نه؟!

حال باید دید که در شورای ششم با وجود چنین اعضای نادری، تا چه اندازه می تواند در راستای انسجام و همدلی بین پارلمان شهری و مدیریت شهری قدم بردارد یا اینکه استیضاح زودهنگام و عدم ثبات مدیریت شهری را شاهد خواهیم بود!