امروز: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
استاندار مازندران:

اداره کل استاندارد مازندران در حوزه نظارت بصورت جدی وارد عمل شود / ضرورت ایجاد سیستم نظارتی هوشمند از سوی اداره کل استاندارد

استاندار مازندران، گفت: استاندارد در استان مازندران باید در حوزه نظارت بصورت جدی وارد عمل شود و در این راستا به سوی هوشمندسازی حرکت کند. ‎