امروز: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

کارفرما نباید دائم نگران مباحث تامین اجتماعی باشد

آژانس خبری کاسپین - رئیس اتاق بازرگانی گیلان با بیان اینکه جامعه کارفرمایی در امور بسیاری از جمله ارتباط با تامین اجتماعی دارای مشکلات زیربنایی است، گفت: برنامه محور نبودن ما را دچار آشفتگی نموده و باید بپذیریم که در این امر همه قصور داشته ایم.

به گزارش کاسپین قاسم رضاییان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان در اولین نشست کمیته تخصصی حوزه کارفرمایی شورای راهبردی شرکای اجتماعی استان با تاکید بر ضرورت آموزش قوانین به کارفرمایان و آگاهی بخشی آنان از حقوق و تکالیف خود، تلاش برای اقدامات زیربنایی همچون اعتمادسازی بین این قشر و تامین اجتماعی را از اولویت‌های راهبردی برای حل مسائل موجود برشمرد.
قاسم رضائیان با بیان اینکه جامعه کارفرمایی در امور بسیاری از جمله ارتباط با تامین اجتماعی دارای مشکلات زیربنایی است، افزود:برنامه محور نبودن ما را دچار آشفتگی نموده و باید بپذیریم که در این امر همه قصور داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه اعتماد باید دوطرفه باشد، افزود: عدم آشنایی کارفرمایان با تامین اجتماعی و قوانین آن و حقوق و تکالیف خود از آسیب‌های موجود در فضای تعاملاتی با سازمان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان با اشاره به اینکه ما اعضای یک خانواده هستیم و کارفرما نباید دائم نگران مباحث تامین اجتماعی باشد، افزود: از بین بردن دیوار بی‌اعتمادی و تقویت اعتماد دوباره باید گام آغازین در برنامه‌های راهبردی باشد.
قاسم رضائیان با تاکید بر امر آموزش و آگاهی بخشی به کارفرمایان ،طراحی مکانیزمی شفاف برای جلب و ترغیب کارفرمایان برای حرکت به سمت تامین اجتماعی و ایجاد وحدت رویه و همگرائی را یک الگوی مطمئن جهت تحقق اهداف دانسته و افزود:تا اعتماد متقابل بین کارفرما، کارگر و تامین اجتماعی حاکم نباشد موفقیت حاصل نمی‌گردد.


کد خبر: 20296

دیدگاهتان را بنویسید