امروز: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

خرید حدود 150 هزار تن برگ سبز چای

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت بیش از ۹۲ درصدی سهم دولت از مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: امسال بیش ۱۴۹ هزار تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان خریداری شده است.

به گزارش کاسپین حبیب جهانساز اظهار کرد: با پرداخت ۱۵ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای امروز به چایکاران گیلان و مازندران، هزار و ۵۰۶ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران قدر سهم دولت و کارخانجات چایسازی، در سال ۱۴۰۲ به حساب آن‌ها واریز شده و ۳۶۰ میلیارد تومان بقیه هم در چند مرحله تا ماه آینده پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به پرداخت بیش از ۹۲ درصد قدر سهم دولت از بهای برگ سبز خریداری شده امسال از چایکاران، افزود: دولت تاکنون ۴۳۱ میلیارد تومان از ۴۶۷ میلیارد تومان قدر سهم خود از بهای برگ سبز چای خریداری شده را پرداخت کرده است.

رئیس سازمان چای همچنین از پرداخت بیش از ۷۶ درصد قدر سهم کارخانجات چایسازی از بهای برگ سبز خریداری شده امسال خبر داد و گفت: از هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بدهی کارخانجات چایسازی به چایکاران گیلان و مازندران تاکنون، هزار و ۷۵ میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده است.

جهانساز افزود: امسال بیش از ۱۴۹ هزار تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان از چایکاران شمال کشور خریداری شد.

گفتنی است، ۵۵ هزار خانوار چایکار در گیلان و مازندران در ۲۸ هزار هکتار باغ خود به پرورش و تولید محصول چای اشتغال دارند.


کد خبر: 24398

دیدگاهتان را بنویسید