امروز: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

بازآفرینی شهری به طرح ملی مسکن سرعت می بخشد

اختصاصی کاسیپین - معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت اجرای طرح ملی مسکن، گفت: بازآفرینی شهری به سرعت بخشی طرح ملی مسکن کمک می کند.

به گزارش خبرنگار کاسپین محمد آئینی  در ستاد بازآفرینی شهری در گیلان، اظهار کرد: مشارکت مردم در بازآفرینی شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این بخش ضعیف کار شده است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به بازآفرینی شهری، افزود: نگاه همدلانه در حوزه بازآفرینی شهری منجر تحول در این بخش می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت اجرای طرح ملی مسکن، بیان کرد: بازآفرینی شهری به سرعت بخشی طرح ملی مسکن کمک می کند.
آئینی با اشاره به تدوام تشکیل جلسات ستاد بازآفرینی شهری در استان ها، اضافه کرد: ستاد بازآفرینی شهری در استان ها به صورت ماهیانه برگزار شود تا منتج به خروجی مثبت و اثرگذار شود‌
وی با اشاره به نگاه راهبردی دولت سیزدهم نسبت به بازآفرینی شهری، افزود: رویکرد دولت سیزدهم در بخش بازآفرینی شهری در استان ها پیاده سازی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازآفرینی شهری به شهرها جان دوباره می بخشد، گفت: بسیاری از گره های ترافیکی در شهرها با اجرای بازآفرینی شهری قابل حل است.
آئینی با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار بنای غیر پایدار در گیلان، بیان کرد: بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده در گیلان جدی گرفته شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه شهرداری ها به مقوله بازآفرینی شهری، افزود: بافت های فرسوده شهری با حمایت و چراغ سبز شهرداری ها به مردم نوسازی شود.


کد خبر: 20393

دیدگاهتان را بنویسید