امروز: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

«ایمنی بیمار» اولویت اصلی بیمارستان شهید املاکی کومله است

اختصاصی کاسپین - کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان شهید املاکی کومله گفت: «ایمنی بیمار» اولویت اصلی بیمارستان شهید املاکی کومله است

صادق مشتاقی کوجل در گفتگو با خبرنگار کاسپین، اظهار کرد: ایمنی بیمار، رهایی بیمار از مخاطرات احتمالی به هنگام مواجهه با نظام سلامت در شرایط مختلف تعریف شده است.

وی ادامه داد: رویکرد سنتی بیشتر موارد خطا متوجه بیماران را ناشی از خطاهای انسانی می داند. اما رویکرد نوین، نقص سیستمی را سرمنشا وقوع خطا و نقض ایمنی بیمار به حساب می آورد.

 

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان شهید املاکی کومله با تاکید بر ارتقای ایمنی این بیمارستان، بیان کرد: ارتقای ایمنی در بیمارستان منوط به اصلاحات سیستمی با هدف ایمنی بیشتر مشتری است.

مشتاقای با بیان اینکه «ایمنی بیمار» اولویت اصلی بیمارستان شهید املاکی کومله است، گفت: برنامه های ایمنی بیمار برای محافظت بیماران در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از هرگونه تعامل آنان با سیستم خدمات سلامت طراحی می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های باشکوهی برای روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان شهید املاکی کومله برگزار شد، افزود: اختصاص بورد بخشها به پوسترها و مطالب آموزشی ایمنی بیمار، تبلیغات محیطی،  تهیه بروشور آموزشی با عنوان « آنچه باید در ارتباط با ایمنی بیمار بدانیم!» و توزیع آن در سطح بیمارستان و مراجعین، چاپ منشور حقوق بیمار، تهیه کلیپ آموزشی با استفاده از پوسترهای ارتقا دهنده سطح ایمنی بیمار و کارکنان، برگزاری میز خدمت با عنوان آگاهی بخشی به بیماران در ارتباط با منشور حقوق بیمار و مسائل مرتبط با حیطه ایمنی بیمار. ، انتشار اولین شماره از خبرنامه و مجله رسمی ایمنی بیمار در سطح استان گیلان با عنوان «ایمنی نامه» تنها بخشی از برنامه ها بوده است.


کد خبر: 19765

دیدگاهتان را بنویسید